Presidentens utmärkelser


Presidentens utmärkelser för 2014 - 2015

Jag har många utmärkelser som ger både små och stora distrikt och klubbar, oavsett var de verkar, att sträva efter excellens och erkännande.

Joe Prestons namnteckningInternationell president 2014 - 2015

UTMÄRKELSER FÖR KLUBBAR

Planritning för en starkare klubbStärk stoltheten
PLANRITNING FÖR EN STARKARE KLUBB

De mest effektiva lionklubbarna identifierar regelbundet sätt för att utöka effekten av deras humanitära service, utveckla ledare och tillgodose klubbmedlemmarnas behov och förväntningar.  Klubbar kan upptäcka nya sätt att ge värdefulla bidrag till hemorten och till klubbens medlemmar genom att utveckla och genomföra en plan eller ”planritning”.  

Alla klubbar uppmuntras att fylla i en Planritning och när det är klart få ett särskilt presidentdiplom via e-post som erkännande för sitt engagemang!

Knapp Läs mer

Klubbens excellensutmärkelse

Tygmärke för klubbens excellensutmärkelseKlubbar som strävar efter att uppnå de fem excellensfaktorerna förtjänar ett särskilt erkännande.  

Excellens innefattar:

  • Serviceprojekt – Genomför tre eller fler serviceprojekt och bidra till LCIF.
  • Medlemskap – Uppnå en nettotillväxt av medlemmar eller sponsra en ny klubb.
  • Kommunikation – Kommunicera klubbens serviceprojekt effektivt.
  • Ledarskapsutveckling – Klubbens tjänstemän deltar i ledarprogram.
  • Klubbledning – Meningsfulla möten, snabba klubbrapporter och fullgör era skyldigheter.

Kvalificerade klubbar får ett tygmärke och klubbpresidenter får en nål som erkännande för sina framgångar.

Se Utmärkelsen Stolthet över excellens nedan angående en ny distriktsutmärkelse som uppmuntrar till att ansöka tidigt (senast 31 maj 2015)!

Knapp Läs mer

UTMÄRKELSER TILL ZON- OCH REGIONORDFÖRANDE

Presidentens utmärkelser för zon- och regionordförande

Bild på utmärkelse för zon- och regionordförandeZon- och regionordförande kan verkligen göra en insats med att hjälpa klubbar utöka servicen, få fler medlemmar och uppnå målen. Presidentens kvartalsvisa utmärkelse för zon- och regionordförande är mer än en utmärkelse, det är en kvartalsvis plan för framgång för zon- och regionordförande samt de klubbar de stödjer.  Varje kvartal har du en ny möjlighet att få en utmärkelsenål med presidentens tema och ett tassavtryck.

Zon- och regionordförande som får en utmärkelse för alla fyra kvartalen får också en prestigefull medalj som internationell ledarskapsutmärkelse.

Knapp Läs mer

UTMÄRKELSER TILL DISTRIKT

Utmärkelsen Stolthet över excellens

Distriktsguvernörer har möjlighet att förtjäna en utmärkelse för Stolthet över excellens i kristall och medaljen Ambassador of Goodwill genom att uppmuntra klubbar att skicka in sin ansökan om Utmärkelsen för klubbexcellens tidigt! De fem främsta distrikten i varje konstitutionellt område som har störst procentsats för klubbar som uppnår Utmärkelsen för klubbexcellens får utmärkelsen Stolthet över excellens. Ledande distriktsguvernör i varje konstitutionellt område får äran att ta emot Utmärkelsen Stolthet över excellens på scenen under kongressen. Andra mottagare får sin namn uppvisad på framträdande palts under denna historiska ceremoni. Distriktsguvernören som har störst procentsats för klubbar som uppnår Utmärkelsen för klubbexcellens i världen får också medaljen Ambassador of Goodwill, den högsta utmärkelsen en lionmedlem kan få, i Honolulu!

För att vara kvalificerade måste klubbar skicka in sina utmärkelser för klubbexcellens tidigt, senast 31 maj 2015. Utmärkelsen är baserad på medlemstillväxt per 30 april 2015 och klubbarna måste också uppfylla de andra kraven som finns i ansökan. Medlemstillväxten måste behållas till 30 juni 2015 för att tillgodoräknas.

Knapp Läs mer

Excellensutmärkelse till distriktsguvernörens teamExcellensutmärkelse till distriktsguvernörens team

Precis som för klubbar ger utmärkelse till distriktsguvernörens team erkännande till teammedlemmar i distriktet som har strävat efter excellent ledarskap, uppnått positiv medlemstillväxt och aktivt uppmuntrat klubbarna att genomföra humanitära projekt.

Kvalificerade zon- och regionordförande får var sin vacker rockslagsnål och distriktsguvernören, första vice distriktsguvernör, andra vice distriktsguvernör samt distriktets GMT- och GLT-koordinatorer får var sin prestigefull medalj som erkännande för deras ledarskap och hängivenhet.

Knapp Läs mer

Distriktsguvernörens utmärkelser för Lions stolthet

Presidentens utmärkelse för Stärka stoltheten,Få ditt distrikt att växa och få utmärkelser!  Uppnå ständig medlemstillväxt i distriktet under hela året och förtjäna en unik medalj, nålen Lions stolthet!  Förtjäna fler ”tassar” till din nål när du startar en klubb i distriktet eller lägger till nya medlemmar i existerande klubbar.

Distriktsguvernörer som förtjänar en nål och minst två guldtassar får också Presidentens medalj.   Förtjäna fyra guldtassar så får du också fyra Ledarskapsmedaljer att dela ut till ditt team!

Knapp Läs mer

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting