Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Utmärkelser för unga frivilliga


print

Utmärkelsen Lions unga ledare i service

Vår Utmärkelse Lions unga ledare i service ger medlemmarna möjlighet att ge formellt erkännande till lokala unga frivilliga i åldern 12 - 18 år, som har deltagit i 50 eller 100 timmar av frivilliga insatser inom en tolvmånadersperiod.

Läs i handboken för mer information, eller kontakta Service Activities Division.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting