Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio family-friends

Scouterna och Lions


print

Relationen mellan Lions Clubs International och scouterna går tillbaka till början av 1900-talet. Sedan 31 december 2012 har Lions i USA finansierat mer än 2 271 pojkscoutgrupper med 64 563 scouter.

Samarbetet mellan scouter och Lions ger fördelar för båda organisationerna. Ungdomar, till exempel scouter, behöver ledning och mentorskap från vuxna förebilder med kvalitet, såsom lionmedlemmar. När lionklubbar startar en scoutenhet fungerar de som vuxna förebilder för scouter och ger ungdomarna ett kvalitetsprogram på hemorten. Mer information och resurser kan fås från Boy Scouts of America.

Lions utmärkelse för scouter

Lionklubbar kan dela ut tjänsteutmärkelsen Lions Clubs-Boy Scouts of America Community till scouter som deltar i gemensamma Lions/Scouts serviceprojekt.

Scouttruppledare kan beställa utmärkelsen från sin sponsrande lionklubb till alla scouter som uppfyller följande kriterier:  

  • Träffar scoutledaren och Lions för att diskutera samhällsbehov och identifierar gemensamma serviceprojektmöjligheter. Väljer en fråga/ett behov som man kan ta itu med tillsammans. Detta kan vara ett långsiktigt, kortsiktigt eller engångsprojekt.
  • Sätter upp mål för serviceprojektet. Tar fram en tidsplan.
  • Ordnar tillstånd, godkännanden eller material som behövs för att slutföra projektet.
  • Samarbetar för att genomföra serviceprojektet.
  • Dokumenterar serviceprojektet med foton, videoband eller nedskrivna anteckningar för att visa att serviceprojektet genomförts framgångsrikt.
  • Träffar scoutledaren och Lions efter att projektet är slutfört och anordnar en utmärkelseceremoni.

Tänkbara gemensamma serviceprojekt för Lions/scouter innefattar:

  • Insamling av mat eller kläder till behövande,
  • Städningskampanjer för en väg eller badstrand,
  • Besök på sjukhus eller vårdhem,
  • Reparation eller montering av lekplatsutrustning,

Vårt Lions scoutmärke (A65) kan köpas från Lions Clubs Internationals onlinebutik. 

Tygmärke för lionklubbar

Lionklubbar som sponsrar en pojkscouttrupp kan få utmärkelsen Lions Boy Scout tygmärke. Det färgglada broderade märket (7,62 cm fyrkantigt) visar att er klubb är en stolt supporter av scoutrörelsen.

Vårt Lions scoutmärke (A65) kan köpas från Lions Clubs Internationals onlinebutik.

 

Örnscoututmärkelse

Ett lionsdiplom finns för utdelning till unga män som har uppnått den högsta US Boy Scout-rangen – Örnscouten.

Scoutledare kan kontakta sin lokala lionklubb och beställa diplomet som lätt kan ramas in. Efter att ni kontrollerat att den unge mannen verkligen är en Örnscout kan ni skicka beställningen vidare till Ungdomsprogramavdelningen på internationella huvudkontoret.

Ett utmärkelsediplom och ett brev från internationella huvudkontoret skickas till din klubb för formell utdelning till Örnscouten.

Utmärkelse för flickscouter

Ett Lions scoutmärke (A65) kan köpas från Lions Clubs Internationals onlinebutik. Lionklubbar kan köpa märket för scouter som deltar i gemensamma lionprojekt. 

Lionklubbar är aktiva sponsorer av flickscouttrupper. För närvarande finns mer än 3,2 miljoner flickscouter i USA. Det finns mer än 10 miljoner medlemmar i World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGS) som finns i 145 länder.

Ytterligare scoutinformation:

Besök Scouts, Boy Scouts of America och Scouts Canada för mer information.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting