Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Ungdomsläger- och ungdomsutbyteskatalog


print

Ungdomsläger- och ungdomsutbyteskatalog

Vår Ungdomsläger- och ungdomsutbyteskatalog innehåller listor med ungdomsläger och utbyten som sponsras av eller har värdar från lionklubbar runtom i världen. Uppdateringar till Ungdomsläger- och ungdomsutbyteskatalogen läggs normalt ut den första och femtonde i månaden.

Allmänna anvisningar om ansökningsprocessen för läger och utbyten finns i Ungdomsläger- och ungdomsutbyteskatalogen. Observera att katalogen bara ger allmän information. Ytterligare krav för att kunna söka kan gälla och bestäms av Lions distrikt eller multipeldistrikt som är värd för lägret eller utbytet, inte av Lions Clubs Internationals huvudkontor.

Kostnaden för att delta i ett läger och/eller utbyte, såsom resekostnader, står den sponsrande lionklubben för, eller värdklubben, deltagaren, deltagarens familj eller en kombination av dessa. Vid genomgång av listan är det viktigt att veta att man inte måste resa till ett annat land för att delta i ett läger eller utbyte. Man kan även söka till läger och utbyten i hemlandet.


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting