Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Medlemscenter  >  Planera projekt  >  Ungdom  >  Ungdomsläger- och ungdomsutbytesprogram  >  Matrikel över ungdomsläger och ungdomsutbyte

Matrikel över ungdomsläger och ungdomsutbyte

Matrikel över ungdomsläger och ungdomsutbyte

Vår Katalog över ungdomsläger och ungdomsutbyte innehåller listor med ungdomsläger och utbyten som sponsras eller anordnas av lionklubbar runtom i världen. Uppdateringar till Katalogen över ungdomsläger och ungdomsutbyte läggs normalt ut två gånger i månaden med början i mitten av november varje år.

Allmänna anvisningar om ansökningsprocessen för läger och utbyten finns i Katalogen över ungdomsläger och ungdomsutbyte. Observera att katalogen bara ger allmän information. Ytterligare krav för att kunna söka kan gälla och bestäms av Lions distrikt eller multipeldistrikt som är värd för lägret eller utbytet, inte av Lions Clubs Internationals huvudkontor.

Kostnaden för att delta i ett läger och/eller utbyte, såsom resekostnader, står den sponsrande lionklubben för, eller värdklubben, deltagaren, deltagarens familj eller en kombination av dessa. Vid genomgång av listan är det viktigt att veta att man inte måste resa till ett annat land för att delta i ett läger eller utbyte. Man kan även söka till läger och utbyten i hemlandet.

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting