Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Sponsorklubbar


print

Sponsrande lionklubbar arbetar med sitt distrikts Lions ungdomsläger- och ungdomsutbytesordförande för att se till att programmet blir lyckosamt. Ansvaret för Lions värdklubbar innefattar att:

  • Rekrytera och välja ut lämpliga deltagare och skicka ansökningarna till YCE-ordföranden (där sådan finns),
  • Genomföra informationsmöten för deltagarna (YCE-ordförande kan bistå),
  • Förklara landets bestämmelser om pass, visum, vaccination och tull,
  • Bistå med researrangemang,
  • Hjälpa till med eller stå för resekostnaderna. (Detta inkluderar faktisk resekostnad, försäkring, flygtillägg, tullavgifter och eventuella väntekostnader eller övernattningar på vägen.)
  • Upprätthålla kommunikationen mellan deltagaren, sponsrande lionklubb, värdfamilj och YCE-ordförande,
  • Se till att policyn för internationella ungdomsläger och ungdomsutbytesprogram följs,
  • Ta fram försäkringsbevis för deltagaren och ett undertecknat kostnadstäckningsavtal till Lions värdklubb. 

Kostnader och researrangemang

Researrangemangen för deltagare planeras oftast av Lions ordförande för ungdomsläger och ungdomsutbyte i sponsor- och värdlandet. Information går till sponsor-/värdklubb och deltagare.

Sponsorklubben står för resekostnaden (inklusive biljettkostnad, försäkring, flygplatsavgifter, tullavgifter och extra kostnader för väntetider och övernattningar på vägen). En del läger tar ut en lägeravgift. Kostnaderna kan betalas av sponsrande lionklubb, av deltagaren, deltagarens familj eller en kombination av dessa. Om du behöver samla in medel, be din sponsorklubb om ett intyg och annat material som hjälper till att förklara programmet för donatorer.

Mat och husrum under utbytet bekostas av värdklubben.

Deltagarna står själv för personliga utgifter, cirka USD 75 per vecka, till exempel telefonsamtal hem och souvenirer.


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting