Sponsorklubbar

Sponsrande lionklubbar arbetar med sitt distrikts Lions ungdomsläger- och ungdomsutbytesordförande för att se till att programmet blir lyckosamt. Ansvaret för Lions värdklubbar innefattar att:

Kostnader och researrangemang

Researrangemangen för deltagare planeras oftast av Lions ordförande för ungdomsläger och ungdomsutbyte i sponsor- och värdlandet. Information går till sponsor-/värdklubb och deltagare.

Sponsorklubben står för resekostnaden (inklusive biljettkostnad, försäkring, flygplatsavgifter, tullavgifter och extra kostnader för väntetider och övernattningar på vägen). En del läger tar ut en lägeravgift. Kostnaderna kan betalas av sponsrande lionklubb, av deltagaren, deltagarens familj eller en kombination av dessa. Om du behöver samla in medel, be din sponsorklubb om ett intyg och annat material som hjälper till att förklara programmet för donatorer.

Mat och husrum under utbytet bekostas av värdklubben.

Deltagarna står själv för personliga utgifter, cirka USD 75 per vecka, till exempel telefonsamtal hem och souvenirer.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting