Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Ungdomsläger- och ungdomsutbytesprogram


print

Lions program för internationella ungdomsläger och ungdomsutbyte förändrar livet. Deltagarna får en unik kulturell utbildningsupplevelse, oavsett om det är i det egna hemlandet eller under en resa till ett annat land, boende hos en värdfamilj och deltagande i ett läger.

Så här fungerar Lions ungdomsläger och ungdomsutbytesprogram

Framgången med ungdomsläger och ungdomsutbytesprogrammet är ett resultat av samarbete mellan många människor. Programmet börjar när:

  • En ungdom ansöker om sponsring från en lokal lionklubb för att delta i ett Lions ungdomsläger eller ungdomsutbyte.
  • En lionklubb söker efter ungdomar som vill delta i deras ungdomsläger- och ungdomsutbytesprogram.

Deltagande i YCE-programmet är öppet för alla ungdomar som är:

  • I lämplig ålder,
  • Sponsrade av en lionklubb,
  • Beredda att representera sin sponsrande lionklubb, samhället och landet,
  • Beredda att acceptera sederna i en annan kultur.

Typ av ungdomsutbyten

Ungdomsutbyten kan anordnas i hundratals länder där det finns lionklubbar. De flesta utbyten varar mellan fyra och sex veckor under vilka deltagarna (15–21 år) bor hos en eller flera värdfamiljer i ett annat land. Deltagarna får prova på hur det är att leva i värdfamiljen.

Ungdomsläger är vanligen en till två veckor och samlar ungdomar (16 – 22 år) från hela världen. Läger omfattar vanligtvis boende i en familj i en till fyra veckor. Mer än 100 lionläger ordnas varje år i cirka 39 länder. Aktiviteter kan vara besök till kulturella eller naturbetonade sevärdheter, idrottsevenemang och landsinformation från lägerdeltagarna.

Starta här

  • Värdklubbar – Samarbete med en ordförande i ditt område för att hitta en utbytesdeltagare.
  • Sponsorklubbar – Samarbete med en ordförande i ditt område för att hitta en värdklubb och familj.
  • Ordförande och lägerledare – Samarbeta med andra ordförande och lägerledare, sponsorklubbar samt värdklubbar och familjer för ett lyckat utbyte eller ingdomsläger.

Ungdomsläger- och ungdomsutbyteskatalog

För att komma med i ungdomsläger- och ungdomsutbyteskatalogen, fyll i rapportformuläret Årligt distrikts/multipeldistrikts ungdomsläger- och ungdomsutbyte och skicka det till Youth Programs Department.


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting