Värdklubbar

Värdklubbar arbetar i nära samarbete med utbytesdeltagaren, värdfamiljer och ordföranden för ungdomsläger och ungdomsutbyte för att försäkra sig om att utbytet blir lyckat för deltagaren.

Värdklubbens ansvar

Ansvaret för Lions värdklubbar innefattar:

Rekrytera värdfamiljer.

Värdklubben rekryterar kompetenta värdfamiljer inom eller utanför klubben. Kraven på värdfamiljen inkluderar:

Det kan vara bra att skriva ett pressmeddelande om programmet och be familjer som är intresserade att kontakta värdklubben. Överväg även att kontakta lokala skolor och universitet, speciellt avdelningar för främmande språk eller internationella studier, med information om programmet. Kyrkor kan också vara bra platser för att informera. Alla värdfamiljer måste fylla i ett ansökningsformulär

Värdklubben ordnar ofta speciella evenemang för deltagarna. Värdfamiljerna bör informeras om aktiviteterna, som kan innefatta:

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting