Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Topp 10-utmärkelse till ordförande för ungdomsläger och ungdomsutbyte


print

Varje år väljer och delar den internationella styrelsen ut utmärkelsenålar och diplom till de tio bästa ordförandena för ungdomsläger och ungdomsutbyte.

Vid styrelsemötet i mars-april väljer medlemmar i kommittén för serviceaktiviteter ut mottagarna av utmärkelsentill de tio bästa ordförandena för ungdomsläger och ungdomsutbyte. Bedömningen för denna utmärkelse inkluderar:

  • Främjande av internationell förståelse och välvilja genom ungdomsutbyte,
  • Antal mottagna värdansökningar,
  • Antal ungdomar man varit värd för,
  • Antal mottagna sponsringsansökningar,
  • Antal ungdomar man sponsrat,
  • Ålder och kön på utbytesungdomarna,
  • Antal engagerade länder,
  • Deltagande i internationella ungdomsläger,
  • Samarbete med andra ungdomsutbytesorganisationer.

Alla ungdomsutbytesordförande i klubbar, distrikt och multipeldistrikt kan ansöka om denna utmärkelse. Distriktsguvernörer eller guvernörsrådsordförande måste skicka in ett nomineringsformulär till Youth Programs Department på internationella huvudkontoret senast den 15 November .

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting