Topp 10-utmärkelse till ordförande för ungdomsläger och ungdomsutbyte

Varje år väljer och delar den internationella styrelsen ut utmärkelsenålar och diplom till de tio bästa ordförandena för ungdomsläger och ungdomsutbyte.

Vid styrelsemötet i mars-april väljer medlemmar i kommittén för serviceaktiviteter ut mottagarna av utmärkelsentill de tio bästa ordförandena för ungdomsläger och ungdomsutbyte. Bedömningen för denna utmärkelse inkluderar:

Alla ungdomsutbytesordförande i klubbar, distrikt och multipeldistrikt kan ansöka om denna utmärkelse. Distriktsguvernörer eller guvernörsrådsordförande måste skicka in ett nomineringsformulär till Youth Programs Department på internationella huvudkontoret senast den 15 November .

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting