Främja YCE

Främja programmet

För att informera lokala ungdomar (15 – 22 år) om Lions internationella ungdomsläger- och ungdomsutbytesprogram anordnar en del klubbar och distrikt uppsatstävlingar för att välja deltagare. eller klubbar kan gå ut med affischer till: 

Intresserade ungdomar fyller i ett ansökningsformulär för deltagare, ofta med hjälp av sponsrande lionklubbar eller ungdomsläger- och ungdomsutbytesordförande.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting