Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Arrangera ett läger


print

Lägerkommitté

Medlemmarna i kommittén definierar lägrets mål. När lägrets mål definierats bestämmer arrangörskommittén: 

 • Allmänt lägerprogram,
 • Lägerplats,
 • Datum för lägret (bör vara under skollov),
 • Hur lägret ska bekostas,
 • Lägrets officiella språk,
 • Inträdeskrav för deltagare,
 • Lämpligt åldersintervall för deltagarna (treårsintervall rekommenderas),
 • Lämpligt antal deltagare (mellan 30 och 60 rekommenderas).

Arrangörskommittén rådfrågar också ungdomsutbytesordföranden i liondistriktet/multipeldistriktet beträffande alla lägerarrangemang och har ansvar för att kontrollera att lägerdeltagarna har tillräckligt försäkringsskydd.

Lägerarrangörer ska ordna aktiviteter som uppfyller programmets mål, som är:

 • Skapa meningsfulla kontakter mellan människor från olika länder,
 • Möjliggöra diskussion om idéer, ideal och kulturella åsikter,
 • Främja internationell förståelse och kamratskap, och arbeta med fred i världen och mänsklig förståelse,
 • Bygga upp unga människors respekt för andras tankar.

Lägerinformationen anslås på webbplatsen i vår matrikel för ungdomsläger och ungdomsutbyte. Skicka in det årliga rapportformuläret för distrikts ungdomsläger och ungdomsutbyte eller årliga rapportformuläret för multipeldistrikts ungdomsläger och ungdomsutbyte med lämpliga underskrifter till Youth Programs Department.

Lägerledning

Kommittén formulerar arbetsbeskrivningar för lägerledare, till exempel: lägerchef, ekonomiordförande, programordförande, boendeordförande, matordförande, transportordförande och värdordförande.

 • Lionmedlemmar, lionessmedlemmar, leomedlemmar, tidigare lägerdeltagare, lokala lärare, idrottsledare eller idrottstränare rekryteras ofta som lägerledare.
 • Lägerledarna tar ansvar för: Att ordna en säker miljö för alla deltagare och lägerpersonalen, lägerprogrammet, lägerregler, juridiska krav, försäkring osv.
 • Lägerledningen informerar all personal (skriftligt) om: lägrets mål, syfte och filosofi, regler, arbetsbeskrivningar, lägerschema, boendeförhållanden, användning av bilar och utrustning samt alkoholpolicy.
 • Under ett utbildningsmöte före lägret kan lägerledaren informera all personal om Lions, hur åldersgruppen för lägret ser ut, relationer mellan personal och grundläggande första hjälpen. Utbildningen stärker lägrets ledning.

Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting