Arrangera ett läger

Lägerkommitté

Medlemmarna i kommittén definierar lägrets mål. När lägrets mål definierats bestämmer arrangörskommittén: 

Arrangörskommittén rådfrågar också ungdomsutbytesordföranden i liondistriktet/multipeldistriktet beträffande alla lägerarrangemang och har ansvar för att kontrollera att lägerdeltagarna har tillräckligt försäkringsskydd.

Lägerarrangörer ska ordna aktiviteter som uppfyller programmets mål, som är:

Lägerinformationen anslås på webbplatsen i vår matrikel för ungdomsläger och ungdomsutbyte. Skicka in det årliga rapportformuläret för distrikts ungdomsläger och ungdomsutbyte eller årliga rapportformuläret för multipeldistrikts ungdomsläger och ungdomsutbyte med lämpliga underskrifter till Youth Programs Department.

Lägerledning

Kommittén formulerar arbetsbeskrivningar för lägerledare, till exempel: lägerchef, ekonomiordförande, programordförande, boendeordförande, matordförande, transportordförande och värdordförande.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting