Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Medel för YCE


print

Medel till ungdomsutbyte

Sponsorklubbar kan samla in medel för detta ändamål, distrikt kan sätta undan pengar till medel för utbytesdeltagare eller deltagaren kan samla in medel eller själv finansiera sitt utbyte. Om deltagare behöver samla in medel kan de behöva ett officiellt brev att de är välkomna, officiellt formulär, officiellt tack eller annat informationsmaterial från den sponsrande lionklubben. Detta är till hjälp när deltagaren kontaktar donatorer.

Medel för läger

Finanskommittén fastställer lägrets budget. Olika sätt att få in medel kan vara bidrag från klubbar, bidrag eller gåvor från lokala företag och utsedda insamlare.

Enligt styrelsens policy kan kostnaderna för ett ungdomsläger variera beroende på planerat program, resor, vald lägerplats och andra faktorer, men de bör hållas på en lämpligt låg nivå. Lägret kan finansieras på olika sätt, t.ex.:

  • Frivilliga bidrag från alla klubbar i värddistriktet,
  • Enligt bedömning av varje klubb i distriktet/multipeldistriktet genom beslut av distriktsmöte eller riksmöte,
  • Kostnaderna kan fördelas mellan flera klubbar.
  • Med bidrag från donatorer.
  • Rimliga avgifter för speciella kultur- och utbildningsaktiviteter som ingår ilägerprogrammet.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting