Fredsaffischutställning i bordsstorlek

fred bordsutställning affischEn Fredsaffischutställning i bordsstorlek kan lånas gratis av klubbar, distrikt och multipeldistrikt i USA för att främja fredsaffischtävlingen. På grund av tullbestämmelser kan vi inte skicka utställningen utanför USA.

Bordsutställningen är:

För mer information

För mer information, eller för att kontrollera om utställningen är ledig, kontakta oss

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting