Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Sista datum för tävlingen


print

Sista datum för fredsaffischtävling

Bidrag som inte lämnats in i tid diskvalificeras.

  • 15 januari: Satser börjar säljas av Club Supplies Sales Department på internationella huvudkontoret.
  • 1 oktober: Sista dag att köpa tävlingspaket från Club Supplies Sales på internationella huvudkontoret.
  • 15 november: Sista dag, poststämpelns datum, för en klubb att skicka en vinnande affisch (för varje sponsrad tävling) till distriktsguvernören.
  • 1 december: Sista dag, poststämpelns datum, för en distriktsguvernör att skicka en vinnande affisch från distriktet till guvernörsrådsordföranden.
  • 1 december: Sista datum för en guvernör som inte tillhör ett multipeldistrikt att skicka in en vinnande affisch till PR-avdelningen på internationella huvudkontoret.
  • 1 december: Sista dag, poststämpelns datum, för en klubb som inte tillhör ett distrikt att skicka en vinnande affisch till Public Relations Department på internationella huvudkontoret.
  • 15 december: Sista dag, poststämpelns datum, för en guvernörsrådsordförande att skicka in en vinnande affisch till Public Relations Department på internationella huvudkontoret.
  • 1 februari: De internationella vinnarna meddelas senast detta datum.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting