Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Starta en ny klubb


print

Leoprogrammet erbjuder ungdomar tillfälle att utveckla värdefulla ledarfärdigheter genom att tjäna på hemorten och runtom i världen. Leoklubbar är anslutna till lionklubbar och har etablerats med godkännande och ledning från en lionklubbssponsor. Genom att sponsra en leoklubb har lionmedlemmarna en positive påverkan på dagens ungdomar och unga vuxna och ger dem en stark grund för att lära sig betydelsen av att leda och att tjäna. 

Bilda en leoklubbSponsra en leoklubb
   

Klubbinriktningar

Leoklubbsprogrammet erbjuder två inriktningar, Alpha och Omega, för att bättre kunna uppfylla medlemmarnas behov. Alla leoklubbar måste förklara sina klubbar som antingen Alpha eller Omega. 

 Alpha leo logotypFör ungdomar mellan 12 och 18 år. Det här spåret fokuserar på individuell och social utveckling av tonåringar och yngre. Ungdomar i Alphaklubbar har roligt, träffar nya vänner och upplever hur berikande det är att hjälpa andra.
 Omega leo logotypFör ungdomar mellan 18 och 30 år. Det här spåret fokuserar på personlig och yrkesmässig utveckling av unga vuxna. Omegaklubbar hjälper medlemmarna att utveckla sina ledaregenskaper och förbereda dem för ett helt liv av engagemang och insatser i samhället.

Klubbtyper

Efter val av klubbens spår ska leoklubbar också ange en klubbtyp. Det finns två leoklubbstyper, samhällsbaserad och skolbaserad, och en klubb kan välja endera typen, oberoende av klubbens spår.

  • Samhällsbaserad klubb – medlemmarna kommer alla från det lokala området.
  • Skolbaserad klubb – medlemmarna kommer alla från samma skola eller college och måste ha tillstånd från en administratör.

Ekonomiskt åtagande

Organisationsavgift för leoklubb
Organisationsavgiften för leoklubben är USD 100 eller motsvarande i lokal valuta. Denna engångsavgift inkluderar:

  • kostnaderna för att hantera en leoklubbs organisationsrapport,
  • Ett organisationscertifikat (charter),
  • En sats för leoklubbens tjänstemän,
  • En sponsorsats för leoklubb,
  • Leo rockslagsnålar till alla chartermedlemmar.

Lionklubbars sponsoravgift
Lionklubbar ansvarar också för den årliga sponsoravgiften för leoklubben på USD 100 eller motsvarande i lokal valuta. Avgiften betalar programmaterial för leoklubbar, utskick, underhåll av klubbregister, kommunikation, utmärkelser och underhåll av programresurser. Om en leoklubb läggs ner, måste Formulär för leoklubbsnedläggning (Leo-86) ha kommit in till Youth Programs Department senast 31 oktober för att avgiften för innevarande år ska krediteras.

Förändringar av Leoklubbsprogrammets avgifter i FY 2013 - 2014
För att hålla takten med den pågående tillväxten och utvecklingen inom leoprogrammet och för att förenkla bildandet och fadderskapet för leoklubbar genomförde den internationella styrelsen en noggrann granskning av avgiftsstrukturen och godkände ändringar av leoklubbsprogrammets avgifter: Leoavgifter, faktablad (Leo-26).

Preliminära procedurer

Steg 1
Beställ en gratis organisationssats från Youth Programs Department.

Steg 2
Anordna ett möte med lionmedlemmarna och förklara leoklubbsponsorns ansvar. Förklara att alla leoklubbar måste ha en rådgivare som är medlem i den sponsrande lionklubben och tycker om att arbeta med ungdomar. 

Steg 3
Utse tre eller fler lionmedlemmar till en leoklubbskommitté.

Steg 4
Bestäm om den nya leoklubben ska drivas i samarbete med en lokal skola, kyrka eller annan samhällsgrupp. Ofta begär utomstående part att den ska få utse sin egen klubbledare eller rådgivare. Skolbaserade leoklubbar kräver ofta att en lärare eller skoladministratör fungerar som assisterande rådgivare. Utomstående organisationer måste acceptera leoklubbsprogrammets ansvarsområden.

Organisera en ny klubb

Steg 1
Kungör dag och datum för ett möte för att bilda en leoklubb. Informera lokala ungdomar om mötet genom att skicka information till skolor, ungdomsgrupper, samhällsprogram och lokala media.

Steg 2
Organisationsmötet bör förklara filosofin med leoklubbsprogrammet. Lionmedlemmar bör vara beredda att svara på frågor om: kraven för leomedlemskap, förhållandet till lionklubb som är fadder och aktiviteter som anordnas av leomedlemmar.

Steg 3
Dela ut Ansökan om medlemskap i en Alpha leoklubb (Leo50-A) eller Ansökan om medlemskap i en Omega leoklubb (Leo50-O), beroende på klubbens spår och samla in ifyllda formulär. Sponsrande lionklubb kan sedan skicka in en undertecknad Organisationsrapport för leoklubb (Leo-51) till Youth Programs Department. Endast registrerade leoklubbar får ett leoklubbsbrev, sponsor- och tjänstemannasats och kavajslagsnålar.

Steg 4
Efter granskning av ansökningar av lionmedlemmar kan de nya leomedlemmarna rösta om att godkänna:

Steg 5
Sätt igång leoklubben med en installationsceremoni. Leoklubbstjänstemän och lionmedlemmar i leoklubbens rådgivande kommitté planerar ceremonin i enlighet med Installation av leoklubbstjänstemän och intagning av nya medlemmar (Leo-8). Den högst rankade liontjänstemannen delar ut ett Leo organisationscertifikat till klubbtjänstemännen, och leoklubbsmedlemmarna får sitt material för nya medlemmar.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting