Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Anslagsprogram för leoledarskap


print

Anslagsprogrammet för leoledarskap tillhandahåller finansiellt stöd till Lions multipeldistrikt, distrikt eller enkeldistrikt (ej del av ett multipeldistrikt) för att hjälpa till att finansiera en Leo ledarskapskonferens. Målet med programmet är att utveckla leomedlemmarnas ledarfärdigheter, speciellt inom områden projektledning, kommunikation, lagarbete, kreativitet, innovation och planering av serviceprojekt.

Lions Clubs International delar ut totalt åtta Leoledarskapsanslag på upp till USD 2 000 under varje verksamhetsår. Ansökningar gås igenom i den ordning de kommer in med start 1 juli. Anslag delas ut till berättigade sökande baserat på innehåll och kvalitet på det planerade Leoledarskapsevenemanget. Ansökningar kommer att godkännas löpande fram till. 1 maj varje verksamhetsår. För mer information om programmet för Leoledarskapsanslag, gå igenom följande dokument:

Ansökan om Leoledarskapsanslag
Riktlinjer för Leoledarskapsanslag
Allmänna ersättningspolicyer för Leoledarskapsanslag

Så här ansöker man

För att ansöka om ett Leoledarskapsanslag, skicka er ansökan till Youth Programs Department på Lions Clubs Internationals huvudkontor.

Kontakta oss online

YouTubeTwitterLions Clubs Instagram PhotosFacebookLinkedInFlickr

Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting