Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio family-friends

Anslagsprogram för leoledarskap


print

Översikt över anslagsprogram för leoledarskap

Lions Clubs International har utvecklat programmet för leoledarskapsanslag baserat på resultatet av enkäten om resurser för leoutbildningar som fylldes i av leoklubbsmedlemmar i januari 2009. Anslagsprogram för leoledarskap tillhandahåller finansiellt stöd till Lions multipeldistrikt, distrikt eller enkeldistrikt (ej del av ett multipeldistrikt) för att hjälpa till att finansiera en Leo ledarskapskonferens. Målet med programmet är att ytterligare utveckla leomedlemmarnas ledaregenskaper, särskilt inom:

•    Projektledning,
•    Kommunikation,
•    Lagarbete,
•    Kreativitet/Innovation,
•    Planering av samhällsserviceprojekt.

Lions Clubs International kan bevilja ett anslag på högst USD 2 000 per konstitutionellt område, och för afrikanska kontinenten under detta verksamhetsår, och anslag beviljas enligt principen först till kvarn. Anslagsansökningar tas emot fortlöpande till och med 1 maj varje verksamhetsår.

Så här ansöker man

För att ansöka om ett Leo ledarskapsanslag, skicka er ansökan till Youth Programs Department på Lions Clubs Internationals huvudkontor.

Alla ansökningar om ett Leo ledarskapsanslag måste ha de nödvändiga namnteckningarna. Om anslagsansökan skickas in av ett enkeldistrikt eller av ett distrikt krävs att både distriktsguvernören och distriktets leoordförande undertecknar. Om anslagsansökan skickas in av ett multipeldistrikt krävs att både guvernörsrådsordföranden och multipeldistriktets leoordförande undertecknar.


Kontakta oss online

YouTubeTwitterLions Clubs Instagram PhotosFacebookLinkedInFlickr

Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting