Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Medlemscenter  >  Planera projekt  >  Ungdom  >  Leo-zonen  >  Sponsra en leoklubb  >  Anslagsprogram för leoledarskap  >  Program för leoledarskapsanslag

Program för leoledarskapsanslag

Programmet för leoledarskapsanslag tillhandahåller finansiellt stöd till Lions multipeldistrikt, distrikt eller enkeldistrikt som är intresserade av att anordna en leoledarskapskonferens. Målet med programmet är att utveckla leomedlemmarnas ledarfärdigheter, speciellt inom områdena projektledning, kommunikation, kreativitet och innovation, lagarbete samt planering av samhällsserviceprojekt.

Lions Clubs International kommer att allokera högst tolv utgiftsanslag på USD 2 000 varje år. Leo Club Program Department granskar ansökningarna i den ordning de kommer in och godkänner giltiga anslag baserat på innehållet i ansökan.

För mer information om programmet för leoledarskapsanslag, gå igenom Ansökan och riktlinjer för leoledarskapsanslag.

Så här ansöker man

För att ansöka om medel, fyll i Ansökan om leoledarskapsanslag och skicka in den ifyllda ansökan till Leo Club Program Department.

Ansökan tas emot mellan 1 juli och 1 maj eller tills det inte finns medel kvar.

Facebook

Kontakta oss online

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting