Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Främja leoklubbar


print

God kommunikation är nödvändig för effektivt främjande av leoklubbprogrammet. Leoklubbsordförande måste ha goda kontakter med:

  • Kommittén för Lions tillfällen för ungdom
  • Sponsrande lionklubben,
  • leorådgivare
  • leomedlemmar och potentiella leomedlemmar
  • lionklubbar som kanske bildar leoklubbar i framtiden
  • Lionmedlemmar som arbetar aktivt med Lions program för ungdomens framtid.

Dessutom ska distriktens leoordförande främja aktiviteter för leomedlemmar genom distrikts/multipeldistriktskommunikation både i elektronisk och tryckt form. Detta innefattar både Lions och Leos webbplatser, online nyhetsbrev, tryckta tidskrifter och bulletiner.

Erkänsla från samhället är också viktigt för leoklubbprogrammets tillväxt. Ordförande bör stimulera till att leoaktiviteter får publicitet genom tidningar, radio- och TV-stationer, kabel-TV, hemortens nyhetsblad och anslagstavlor. Leoaktiviteter kan även publiceras via nyhetsbrev på webbplatsen.

Kommunicera med rådgivare

Distriktens leoklubbsordförande ska hålla kontakt med leoklubbsrådgivare. Öppen kommunikation främjar leoklubbprogrammet och kan lösa smärre problem.

Alla lionklubbar bör tillhandahålla namn, adress och (om möjligt) e-postadress till sina leoklubbsrådgivare. Med god kommunikation kan leoklubbsordförande hjälpa leorådgivare med att:

  • Hjälpa till att bibehålla goda kontakter mellan lion- och leoklubbar,
  • Vidarebefordra önskemål om hjälp och engagemang mellan de två klubbarna,
  • Hjälpa till att förmedla erkännande från lionmedlemmar, hemorten och media för leoprojekt.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting