Främja leoklubbar

God kommunikation är nödvändig för effektivt främjande av leoklubbprogrammet. Leoklubbsordförande måste ha goda kontakter med:

Dessutom ska distriktens leoordförande främja aktiviteter för leomedlemmar genom distrikts/multipeldistriktskommunikation både i elektronisk och tryckt form. Detta innefattar både Lions och Leos webbplatser, online nyhetsbrev, tryckta tidskrifter och bulletiner.

Erkänsla från samhället är också viktigt för leoklubbprogrammets tillväxt. Ordförande bör stimulera till att leoaktiviteter får publicitet genom tidningar, radio- och TV-stationer, kabel-TV, hemortens nyhetsblad och anslagstavlor. Leoaktiviteter kan även publiceras via nyhetsbrev på webbplatsen.

Kommunicera med rådgivare

Distriktens leoklubbsordförande ska hålla kontakt med leoklubbsrådgivare. Öppen kommunikation främjar leoklubbprogrammet och kan lösa smärre problem.

Alla lionklubbar bör tillhandahålla namn, adress och (om möjligt) e-postadress till sina leoklubbsrådgivare. Med god kommunikation kan leoklubbsordförande hjälpa leorådgivare med att:

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting