Leoordförande

Leoklubbsordförande bidrar till distriktets framgång genom främjandet, utvecklandet och det kontinuerliga stödet för leoklubbar.

Leoklubbsordförande tillsätts på distrikts- och multipeldistriktsnivå och uppmuntrar leomedlemmar och leorådgivare att bidra med ny energi, inspirera med fräscha serviceidéer och få leoklubbsprogrammet att växa.

Ansvar

Resurser för leoklubbsordförande

Ytterligare resurser

För mer information, kontakta Youth Programs Department.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting