Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Distrikts och multipeldistrikts ledarskapsutbildning


print

Välj ett workshop- eller seminarieämne som stämmer med status och behov för leoklubbar i distriktet. Tänkbara "så gör vi"-ämnen kan vara:

 • Hjälpa nya leoklubbar,
 • Rådgivarutbildning,
 • Hjälpa leomedlemmar växa i ledarskap och lära sig av sina erfarenheter,
 • Välja ut och genomföra lämpliga serviceprojekt.

Presentatörer kan vara:

 • Leomedlemmar som kan dela med sig av egna erfarenheter,
 • Rådgivare som kan förklara hur man bildar en ny leoklubb,
 • En panel med rådgivare, leomedlemmar eller både och,
 • Distriktsordförande från andra lionprogramområden, till exempel ungdomens framtid, som kan föreslå serviceprojekt.

Gör reklam för och främja utbildningsworkshopen/-seminariet. Skicka ut personliga inbjudningar till leorådgivare eller leoklubbstjänstemän och förklara fördelarna med att delta i seminariet. Kontakta alla som inte svarar personligen.

Bjud in leomedlemmar och leorådgivare.  Bjud även in distriktsguvernören och alla lionklubbarnas presidenter. Bjud in lionmedlemmar från klubbar som inte sponsrar en leoklubb så att de får möjlighet att lära sig mer om leoklubbsprogrammet.

Skaffa material frånresurs-avsnittet på Lions webbplats eller från Youth Programs Department.

Använd olika upplägg under ert workshop/seminarium, till exempel:

 • motiverande tal,
 • föreläsningar med möjlighet att ställa frågor,
 • bildpresentationer från en dator, en video eller diabilder,
 • smågruppsdiskussioner med gott om tid att dela med sig av idéer.

Begär in tips från deltagarna. Deras förslag kan hjälpa till att göra nästa workshop/seminarium ännu bättre.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting