Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Medlemscenter  >  Planera projekt  >  Ungdom  >  Leo-zonen  >  Sponsra en leoklubb  >  Bilda ett leodistrikt/leomultipeldistrikt

Bilda ett leodistrikt/leomultipeldistrikt

Bilda ett leodistrikt

Om det finns sex eller fler officiellt godkända leoklubbar i ett liondistrikt kan distriktsguvernören godkänna att ett leodistrikt bildas. De geografiska gränserna för leodistriktet måste överensstämma med dem för det liondistrikt som är sponsor. Alla leodistrikt måste följa riktlinjerna i Standardstadgar för leodistrikt.

Bilda ett leomultipeldistrikt

När det finns tio eller fler leoklubbar i ett multipeldistrikt kan man bilda ett leomultipeldistrikt. Antalet leomedlemmar i multipeldistriktet måste överstiga 100. Guvernörsrådet måste godkänna bildandet av ett leomultipeldistrikt Alla leomultipeldistrikt måste följa Standardstadgar för leomultipeldistrikt.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting