Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio family-friends

Rådgivarresurser


print

Resurser för leoklubbsrådgivare

Leoklubbsrådgivare runtom i världen bidrar till framgångarna för leoklubbprogrammet. Rollen som the leoklubbsrådgivare är olika beroende på uppgift. Leoklubbsrådgivaren tar på sig många ansvarsområden och du har många resurser till ditt förfogande. 


Roll

Rådgivare vägleder leomedlemmar vid utveckling av effektiva samhällsserviceprojekt och hjälper till att öka deras självförtroende och ledarskapsförmågor. De ska också:

 • Vara mentorer för leoklubbar och hjälpa dem uppnå sina mål,
 • Motivera leomedlemmar att genomföra serviceaktiviteter,
 • Ge råd till klubben och hjälpa medlemmarna att fatta egna beslut,
 • Fungera som kontaktperson mellan leoklubb och sponsrande lionklubb, vilket borgar för en framgångsrik leo/lionklubbsrelation,
 • Vara humanitär, vilket hjälper leomedlemmarna förstå att medkänsla är en del av samhällsservice.

Alpha leorådgivare tar en mer aktiv roll i att leda unga leomedlemmar i att planera effektiva möten och framgångsrika serviceprojekt.

Omega leorådgivare fungerar i huvudsak som kontaktpersoner mellan leoklubb och sponsrande lionklubb.

Ansvar

 • Övervaka leoklubbens utveckling,
 • Främja leoklubbsaktiviteter via lokala media och dela ut flygblad om evenemang på hemorten,
 • Delta i alla leoklubbs- och styrelsemöten,
 • Hålla möten varje månad med representanter från både leoklubben och sponsrande lionklubben för att granska leoklubbens aktiviteter och dess styrelse. Om det är svårt att ordna detta möte kan leomedlemmarna skicka kopior på sina mötesprotokoll till lionklubben för granskning.
 • Ge leomedlemmarna erkänsla för deras framgångar.
 • Se till att nya medlemmar får sina satser för ny leomedlem.
 • Uppmuntra tidigare leomedlemmar att bli lionmedlemmar.

Resurser

 • Alpha Leoklubbsprogrammets handbok eller Omega Leoklubbsprogrammets handbok
 • Stadgar och arbetsordning för leoklubb
 • Fullgjord leoklubbsservice - Lionklubbar kan dela ut diplom för fullgjord leoservice till medlemmar som fullgjort sina skyldigheter och som lämnar klubben. Om en tidigare leomedlem blir inbjuden att gå med i en lionklubb kan certifikatet användas för att bli befriad från den internationella inträdesavgiften på USD 25 eller charteravgiften på USD 30 för att gå med i en nybildad lionklubb. För beställning av detta certifikat, skicka in beställningsformuläret för fullgjord leoservice till Youth Programs Department.
 • Med Leo överföringsprogram för medlemsår kan leomedlemmar tillgodoräkna sig medlemsår även inom Lions. Detta uppmuntrar ungdomar att fortsätta tjäna sitt samhälle genom Lions. Om du vill att LCI hjälper dig hitta en lokal lionklubb, fyll i ett Leo till Lion överföringsformulär.

Ytterligare resurser

 • Nyheter innehåller viktig och aktuell information om leoklubbsprogrammet.
 • Resurser innehåller många formulär och publikationer rörande leoklubbar.
 • PR-verktyg ger ett flertal värdefulla verktyg för medlemskommunikation och information.

Beställa nya medlemssatser.

För att en ny leomedlem ska få sin nya medlemssats måste sponsrande lionklubb betala en inträdesavgift på USD 5 för varje ny leoklubbsmedlem.  Kontakta Youth Programs Department för att beställa en ny medlemssats.  Satsen innehåller:

 • Rockslagsnål,
 • Medlemskort
 • Medlemscertifikat
 • Medlemshandbok,
 • Leodekal.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting