Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Leoklubbsrådgivare


print

Leoklubbsrådgivaren tjänar som:

 • Mentor, och hjälper leoklubbar uppnå sina mål.
 • Motiverar leomedlemmar att genomföra serviceaktiviteter,
 • Rådgivare, ger leomedlemmar vägledning.
 • Fungerar som kontaktperson mellan leoklubb och sponsrande lionklubb, vilket borgar för en hälsosam leo/lionklubbsrelation,
 • Vara humanitär, hjälper leomedlemmarna förstå att medkänsla är en del av samhällsservice.

Alpha leoklubbsrådgivare antar en aktiv roll i att vägleda enskilda leomedlemmar mellan 12 och 18 år i deras sociala utveckling.

Omega leoklubbsrådgivare antar en roll som kontaktperson mellan leoklubbar och sponsrande lionklubbar och även stödjer personlig och yrkesmässig utveckling för Leos leomedlemmar mellan 18 och 30 år.

Ansvar

 • Bevaka introduktion och kontinuerlig utveckling av leoklubben.
 • Främja leoklubbsaktiviteter.
 • Delta i alla leoklubbs- och styrelsemöten.
 • Hålla regelbundna möten med representanter från både leoklubben och sponsrande lionklubben för att granska leoklubbens och dess styrelses aktiviteter. 
 • Se till att nya leomedlemmar får material för nya medlemmar.
 • Ge leomedlemmarna erkänsla för deras framgångar.
 • Uppmuntra tidigare leomedlemmar att bli lionmedlemmar.

Resurser

Beställa leoklubbsmaterial och rekvisita

Youth Programs Department tar emot beställningar av material och publikationer som listas på Leoklubbsprogrammet, beställningsformulär för publikationer (Leo-4). Alla andra artiklar, såsom satser för nya leomedlemmar, kan köpas genom Lions Clubs Internationals onlinebutik. Leos medlemskort, certifikat och handbok för nya medlemmar kan också laddas ner genom MyLCI

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting