Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Family and Friends Month
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Medlemscenter  >  Planera projekt  >  Ungdom  >  Leo-zonen  >  Sponsra en leoklubb  >  Rådgivarresurser

Rådgivarresurser

Resurser för leoklubbsrådgivare

Leoklubbsrådgivare runtom i världen bidrar till framgångarna för leoklubbprogrammet. Rollen som the leoklubbsrådgivare är olika beroende på uppgift. Leoklubbsrådgivaren tar på sig många ansvarsområden och du har många resurser till ditt förfogande. 


Roll

Rådgivare vägleder leomedlemmar vid utveckling av effektiva samhällsserviceprojekt och hjälper till att öka deras självförtroende och ledarskapsförmågor. De ska också:

Alpha leorådgivare tar en mer aktiv roll i att leda unga leomedlemmar i att planera effektiva möten och framgångsrika serviceprojekt.

Omega leorådgivare fungerar i huvudsak som kontaktpersoner mellan leoklubb och sponsrande lionklubb.

Ansvar

Resurser

Ytterligare resurser

Beställa nya medlemssatser.

För att en ny leomedlem ska få sin nya medlemssats måste sponsrande lionklubb betala en inträdesavgift på USD 5 för varje ny leoklubbsmedlem.  Kontakta Youth Programs Department för att beställa en ny medlemssats.  Satsen innehåller:

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting