Leoklubbsrådgivare

Leoklubbsrådgivaren tjänar som:

Alpha leoklubbsrådgivare antar en aktiv roll i att vägleda enskilda leomedlemmar mellan 12 och 18 år i deras sociala utveckling.

Omega leoklubbsrådgivare antar en roll som kontaktperson mellan leoklubbar och sponsrande lionklubbar och även stödjer personlig och yrkesmässig utveckling för Leos leomedlemmar mellan 18 och 30 år.

Ansvar

Resurser

Beställa leoklubbsmaterial och rekvisita

Youth Programs Department tar emot beställningar av material och publikationer som listas på Leoklubbsprogrammet, beställningsformulär för publikationer (Leo-4). Alla andra artiklar, såsom satser för nya leomedlemmar, kan köpas genom Lions Clubs Internationals onlinebutik. Leos medlemskort, certifikat och handbok för nya medlemmar kan också laddas ner genom MyLCI

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting