Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Tjäna tillsammans


print

Sponsrande lionklubbar runtom i världen bidrar till framgångarna för leoklubbsprogrammet. När lionmedlemmar arbetar med ungdomarna är de mentorer, drivkrafter, rådgivare och förebilder. Att sponsra en leoklubb är ett sätt att vara mentor för framtida samhällsledare och uppmuntra framtida lionmedlemmar.

Intresserad av att ytterligare bygga upp relationer mellan lion- och leomedlemmar? Överväg att planera och genomföra ett gemensamt serviceprojekt. Genom att engagera leomedlemmar får lionmedlemmarna fräscha, ungdomliga idéer till aktiviteter och få fler händer att tjäna mer. Leomedlemmar som tjänar tillsammans med sponsrande lionmedlemmar får ett livslångt engagemang för service och kommer ett steg närmare att bli framtida lionledare. Lion- och leomedlemmar har en fin möjlighet att lära sig av varandra, så börja bygga upp relationen i dag och tjäna tillsammans.

Leoklubbar som tjänar sida vid sida med sponsrande lionklubbar är mest framgångsrika. Klubbar som samarbetar framgångsrikt med varandra kan ansöka om tygmärket Leo-Lions tjänar tillsammans. Samarbete kan innefatta gemensamma serviceprojekt, gemensamma möten eller deltagande i varandras sociala aktiviteter och evenemang.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting