Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Inrapportera serviceaktiviteter


print

Använd MyLCI för att rapportera leoserviceaktiviteter 

MyLCI är vårt online rapporteringssystem för medlemmar och serviceaktiviteter för leo- och lionmedlemmar. Leoklubbens tjänstemän, leorådgivare och sponsrande lionklubbens tjänstemän kan nu använda MyLCI för att rapportera leomedlemmar, leoklubbstjänstemän och serviceaktiviteter för leoklubbar. I framtiden kommer systemet även att ge leomedlemmar och lionmedlemmar på distrikts- och multipeldistriktsnivå möjlighet att se information om leoklubbar inom sina respektive områden.

Med hjälp av förslag från både leo- och lionmedlemmar utformades MyLCI så att organisationen nu kan erbjuda ett verktyg som kommer att vara enklare att använda och mer relevant för medlemmar runtom i världen. Viktiga funktioner inkluderar en egen startsida med information utformad efter dina ansvarsområden, en lista över uppgifter, samt en sida för leo- och lionmedlemmar som för första gången ger lionmedlemmar tillgång till Leo-rapporter.

Det här rapporteringssystemet effektiviserar den administrativa driften av leoklubbar, distrikt och multipeldistrikt så att ni kan lägga mer tid på det som lion- och leomedlemmar gör bäst – hjälper samhället.


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting