Inrapportera serviceaktiviteter

Använd MyLCI för att rapportera leoserviceaktiviteter 

MyLCI är vårt online rapporteringssystem för medlemmar och serviceaktiviteter för leo- och lionmedlemmar. Leoklubbens tjänstemän, leorådgivare och sponsrande lionklubbens tjänstemän kan nu använda MyLCI för att rapportera leomedlemmar, leoklubbstjänstemän och serviceaktiviteter för leoklubbar. I framtiden kommer systemet även att ge leomedlemmar och lionmedlemmar på distrikts- och multipeldistriktsnivå möjlighet att se information om leoklubbar inom sina respektive områden.

Med hjälp av förslag från både leo- och lionmedlemmar utformades MyLCI så att organisationen nu kan erbjuda ett verktyg som kommer att vara enklare att använda och mer relevant för medlemmar runtom i världen. Viktiga funktioner inkluderar en egen startsida med information utformad efter dina ansvarsområden, en lista över uppgifter, samt en sida för leo- och lionmedlemmar som för första gången ger lionmedlemmar tillgång till Leo-rapporter.

Det här rapporteringssystemet effektiviserar den administrativa driften av leoklubbar, distrikt och multipeldistrikt så att ni kan lägga mer tid på det som lion- och leomedlemmar gör bäst – hjälper samhället.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting