Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Leo serviceprojekt och kampanjer


print


LEO Platinum logotypLeoklubbar gör det bättre att leva i våra samhällen. Och de har betydelse lokalt, för folk vet att de kan räkna med att leomedlemmar ställer upp. Leoklubbar kan arbeta med ett stort antal olika samhällsserviceprojekt, oavsett om er klubb vill fokusera på att förbättra syn eller ge hjälp på andra sidan jordklotet. Vid planering av projekt bör leomedlemmarna:

Identifiera ett samhällsbehov.

Ett lämpligt projekt att börja med är att samla in mat eller kläder. Undersök om området behöver en ny lekplats, naturstig eller återvinningscenter. 

Kontakta andra samhällsorganisationer.

Kontrollera att andra organisationer eller myndigheter inte redan genomför projektet eller kommer att göra det inom en nära framtid. 

Beräkna kostnader

Bedöm vilka resurser klubben har i form av pengar och medlemmar. Fundera även över att genomföra ett samarbetsprojekt med en annan leoklubb eller med fadderklubben. 

Planera detaljerna

Fastställ en tidsplan. Inhämta tillstånd från skola, föräldrar, myndigheter osv. om detta krävs. Införskaffa allt material. 

Marknadsför projektet

Informera media om projektet. Skicka förhandsinformation om aktiviteten till lokala tidningar, radio- och TV-stationer. 

En gång per år bör leoklubben bedöma de program och hjälpinsatser som klubben tillhandahåller på hemorten. Använd Bedömning av samhällsbehov för att hjälpa till att bestämma nästa leoserviceprojekt. 

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting