Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Globala servicekampanjer för leomedlemmar


print

Tack vare våra hjälpinsatser har lion- och leomedlemmar påverkat livet för miljoner människor. Mer än någonsin tidigare kan vi nu utöka vårt vårdnätverk och visa hur stark vår globala organisation är. Förändra världen och ge ny gnista till din klubb genom att delta i LCI:s fyra servicekampanjer med olika teman

Augusti – Engagera ungdomar

Bjud in andra ungdomar i ditt område till att delta i ett serviceprojekt. Projekt kan innefatta städning av skolor och lokala enheter eller besöka ett barnsjukhus. Om ungdomar ges tillfälle att planera och leda serviceprojekt får de möjlighet att lära sig nya färdigheter och förstå betydelsen av hjälpinsatser.

Oktober – Syn till alla

Planera synvårdsprojekt och samarbeta med dem som har nedsatt syn.  Många leo- och lionmedlemmar firar Världssyndagen i oktober. Detta är en lämplig månad att genomföra synundersökningar, hjälpa till vid Lions glasögonåtervinningscenter, samla in begagnade glasögon eller någon annan aktivitet till förmån för personer med nedsatt syn på hemorten.

December/januari – Lindra hungersnöd

Samla in mat och genomför andra projekt till förmån för dem som lider av hunger. På grund av den ekonomiska situationen i samhället har många hjälporganisationer för hungersnöd svårt att tillgodose de ökande behoven. Hjälp till att lindra hungersnöd genom att genomföra evenemang runt årsskiftet där mat samlas in och distribueras.

April – Värna om vår miljö

Genomför projekt som förbättrar och värnar om miljön. Städa längs vägar, plantera träd eller genomför en lokal ”Earth Day” som stödjer återvinning av aluminiumburkar, plastflaskor, begagnade mobiltelefoner och batterier.


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting