Leoregistrering till kongressen

Leomedlemmar som vill delta i något officiellt kongressevenemang måste registrera sig via lämpligt Alpha Leo kongressregistreringsformulär eller Omega Leo kongressregistrerings- och hotellbokningsformulär. Alpha och Omega leomedlemmar kan även registrera sig till kongressen med onlineregistrering.

Observera att registrering för kongressen inte garanterar en biljett till Leo/Lion-toppmötet. Alla billjettköp till Leo/Lion-toppmötet ska godkännas av LCI:s Youth Programs Department, baserat på tillgång. 

Avgifter

Leoregistreringsavgiften är din biljett till följande evenemang:

Sista datum

Frågor?

Allmänna frågor om leoregistrering och Leo/Lion-toppmötet: leo@lionsclubs.org
Frågor om hotell och lionregistrering: registration@lionsclubs.org

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting