Leoregistrering till kongressen

Leomedlemmar som vill delta i något officiellt kongressevenemang måste registrera sig via lämpligt Alpha Leo kongressregistreringsformulär eller Omega Leo kongressregistrerings- och hotellbokningsformulär. Alpha och Omega leomedlemmar kan även registrera sig till kongressen med onlineregistrering.

Avgifter

Leomedlemmars registreringsavgift är din biljett till följande evenemang:

Sista datum

Frågor?

Om du har allmänna frågor om leomedlemmars registrering, kontakta oss på leo@lionsclubs.org. För frågor om hotell och lionmedlemmars registrering, kontakta oss på  registration@lionsclubs.org.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting