Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio family-friends

Leo/Lion-toppmöte


print

En del av vår organisations engagemang för ungdomen innebär att se till att leomedlemmar kan göra sin röst hörd inom organisationen. Som en hjälp för att nå detta mål kommer ett Leo/Lion-toppmöte att äga rum vid Lions Clubs Internationals kongress år 2014 i Toronto, Ontario, Kanada. Genom individuella samtal, seminarier och inspirerande tal har leo- och lionmedlemmar möjlighet att få en nyckelroll i att bygga upp relationer med varandra.

Leo/Lion-toppmötet, evenemangsinformation

Datum: 4 juli 2014
Tid: 10.00- 16.00
Plats: Metro Toronto Convention Centre (Toronto, Ontario, Kanada)

Leo/Lion-toppmötesprogram

10.00 - 11.00: Öppningsceremoni

11.00 - 11.15: Paus

11.15 - 12.30: Allmän session - Toppmötesdeltagarna får möjlighet att dela med sig av erfarenheter, fira framgångar och ställa frågor i ett öppet möte av rådhusdebattsformat.

12.30 - 14.00: Lunch

14.00 - 15.15: Separata sessioner - Leo- och lionmedlemmar väljer vilken separat session de vill delta i.

15.15 - 15.30: Paus

15.30 - 16.00: Avslutningsceremoni

Observera att ovanstående är ett preliminärt schema för 2014 års Leo/Lion-toppmöte och det kan ändras.

Biljetter för leomedlemmar

Det kostar inget extra för leomedlemmar att delta i Leo/Lion-toppmötet, men registrering i förväg behövs. Alla billjettköp till toppmötet ska godkännas av LCI:s Youth Programs Department, baserat på tillgång. För att få en biljett, registrera dig till kongressen med hjälp av lämpligt formulär eller onlineregistrering. Under kongressregistreringsprocessen, lägg till en biljett till Leo/Lion-toppmötet vid registreringen. Kongresspaket postas ut i maj 2014 och inkluderar din biljett till Leo/Lion-toppmötet om sådan beställts.  

Biljetter för lionmedlemmar:

Lionmedlemmar som vill delta i Leo/Lion-toppmötet ska köpa sin biljett genom onlineregistrering eller kontakta Youth Programs Department för mer information. Observera att det utgår en särskild avgift för lionmedlemmar att delta i det evenemanget.

Kontakta oss online

YouTubeTwitterMySpaceFacebookLinkedInFlickrWordpress

Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting