Leomedlemmar på kongress

Träffa leo- och lionmedlemmar från mer än 120 länder och geografiska områden på internationella kongressen. Marschera tillsammans på värdstadens gator under  Nationsparaden; delta i seminarier och njut av evenemangets höjdpunkter, såsom tre fullmatade plenarsessioner, en spännande utställningshall med mera.

Guvernörsrådsordförande Lions 98:e internationella kongress äger rum i Honolulu, Hawaii, USA. Kongressen börjar 26 juni 2015 och slutar 30 juni 2015. Den spänner över fem dagar och vi har planerat ett fantastiskt evenemang på en underbar plats.

Viktiga länkar

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting