Leo/Lion-toppmöte

Som en del av internationella president Wing-Kun Tams presidentprogram för 2011 - 2012, anordnas ett Leo/Lion-toppmöte istället för den årliga globala Leo-kongressen. President Tam engagerar sig för att betona betydelsen av leomedlemmar i vår tjänande familj eftersom leomedlemmar på många sätt är vår lionfamiljs framtid. Precis som i alla familjer har alla medlemmar en speciell roll. Vi vänder oss till leomedlemmar för inspiration, energi och ett nytt perspektiv som hjälper oss förbättra vår servicekvalitet både på hemorten och ute i världen.

Det allra första Leo/Lion-toppmötet äger rum vid Lions Clubs Internationals kongress år 2012 i Busan, Sydkorea. Toppmötet ska hjälpa till att underlätta en tätare dialog mellan lion- och leomedlemmar så att lionmedlemmarna får en bättre förståelse för dem som en dag ska leda vår organisation. Detta specialevenemang sammanför lion- och leomedlemmar från hela världen till en produktiv dag med traditionella öppnings- och avslutningsceremonier, en formell lunch, smågruppssessioner och ett stort möte i stadshuset.   

Förregistrering för Leo/Lion-toppmötet är nu stängd. Ett begränsat antal biljetter kommer att kunna köpas på plats den 22 juni på Lotte Hotel Busan. För mer information om hur man kan delta i Leo/Lion-toppmötet, e-posta till leo@lionsclubs.org

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting