Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio family-friends

Nyheter och evenemang


print

Håll dig uppdaterad med senaste leonyheterna och evenemangen för leoklubbsmedlemmar.

  • Läs vårt nyhetsavsnitt för de senaste leouppdateringarna.

Leoklubbsprogrammet, 

Årligt kommunikationsschema från LCI:s Youth Programs Department

Utskick: Skickat till: Utskickskomponenter: Inkommet:

Utnämningsformulär för
multipeldistriktets leoklubbsordförande

Guvernörsrådsordförande

Utnämningsbrev för multipeldistriktets leoklubbsordförande
(Leo-537MD CL)

AugustiAnsvarsområden för multipeldistriktets leoklubbsordförande och
utnämningsformulär (Leo-537MD)


Gratulationsbrev till inkommande Leo distrikts-/multipeldistriktspresidenter

Distriktets leopresident

Gratulationsbrev från internationella
presidenten till distriktets leopresidenter (Leo-517A)

September


Multipeldistriktets leopresidenter


Gratulationsbrev från internationella
presidenten till multpeldistriktets leopresidenter (Leo-517B)


Leoklubsrådgivares gratulations-
och informationspaket

Leoklubbsrådgivare

Gratulations- och informationsbrev till leoklubbsrådgivare (Leo-501) SeptemberHandbok för leoklubbsresurser (Leo-9)
Orderformulär för leoklubbspublikationer (Leo-4)
 

Distriktens leoklubbsordförandes
gratulations- och informationspaket
Distriktets
leoordförande
Gratulations- och informationsbrev till distriktets
leoordförande (Leo-521)
September


Handbok för leoklubbsresurser (Leo-9)


Certifiering av Leo till Lion och
överföringsformulär för tidigare medlemsår (LL-2)Orderformulär för leoklubbspublikationer (Leo-4)
Multipeldistriktens leoklubbsordförandes
gratulations- och informationspaket
Multipeldistriktets
leoordförande
Gratulations- och informationsbrev till multipeldistriktets
leoordförande (Leo-521A)
September


Handbok för leoklubbsresurser (Leo-9)


Certifiering av Leo till Lion och
överföringsformulär för tidigare medlemsår (LL-2)Orderformulär för leoklubbspublikationer (Leo-4)
 

Distriktets/multipeldistriktets LOFY-ordförandes (Lions möjligheter för ungdom)
informationspaket
Distriktets LOFY-ordförande

LOFY-ordförandes informationsbrev
(IAD-141)

Oktober

Multipelistriktets LOFY-ordförande LOFY-handbok (LOFY)
Utmärkelsebroschyr för Lions unga ledare i service (IAD-134)


Orderformulär för leoklubbspublikationer (Leo-4)
 

Meddelandebrev om utmärkelse till leoklubbsrådgivare för framstående tjänande

Lionklubbspresidenter som sponsrar en leoklubb

Meddelandebrev om utmärkelse till leoklubbsrådgivare för framstående tjänande (Leo-510) Februari


Handbok för leoklubbsresurser (Leo-9)


Utmärkelsediplom till leoklubbsrådgivare för framstående tjänande


Utmärkelsekriterier för leoklubbsrådgivares framstående tjänande (Leo-102)
 

Årligt distriktsguvernörsutskick

Distriktsguvernörer

Utmärkelsediplom för distriktets leoordförandes framgångar

Februari

(kombinerat utskick från Service Activities Division
Utmärkelsekriterier för distriktets leoordförandes framgångar (Leo-103d)
endast artiklar från 
ungdomsprogram på listan)

Utmärkelsekriterier för distriktsordförande för Lions möjligheter för ungdom


Utmärkelskriterier för distriktsordförande för Lions möjligheter för ungdom (DLOFYAW)
 

Årligt rådsordförandes utskick
Guvernörsrådsordförande
Utmärkelsediplom för multipeldistriktets leoordförandes framgångar Februari
(kombinerat utskick från Service Activities Division

Utmärkelsekriterier för multipeldistriktets leoordförandes framgångar
(Leo-103md)


endast artiklar från ungdomsprogram på listan)

Utmärkelsediplom till multipeldistriktsordförande för Lions möjligheter för ungdom


Utmärkelsekriterier för multipeldistriktsordförande för Lions möjligheter för ungdom (MDLOFYAW)
 

Leorådgivares årliga Leo-72
meddelandepaket
Leoklubbsrådgivare

Årliga Leo-72 meddelandebrev till leoklubbsrådgivare (Leo-509) Mars


Rapportformulär för leoklubbstjänstemän och medlemmar
(Leo-72)
Den 100 %-iga leoklubbpresidentens utmärkelsediplom


Den 100 %-iga leoklubbpresidentens utmärkelsekriterier
(Leo-100)
 

Distriktets leoordförandes årliga Leo-91
meddelandepaket
Distriktets leoordförande
Distriktets leoordförandes årliga Leo-91 meddelandebrev (Leo-526) April

Kopia (endast brevet):
Distriktets leopresidenters
Årliga rapportformuläret för distrikt och
multipeldistrikt (Leo-91)Utmärkelsen Årets leo, ansökningsformulär
(Leo-LOY)Ansökningsformulär för leoklubbens excellensutmärkelse
(Leo-105)Den 100 %-iga leo distriktspresidentens utmärkelsediplom


Den 100 %-iga leo distriktspresidentens utmärkelsekriterier
(Leo-106)


Multipeldistriktets leoordförandes årliga Leo-91
meddelandepaket
Multipeldistriktets leoordförande
Det årliga Leo-91 meddelandebrevet till multipeldistriktets leoordförande (Leo-526A) April

Kopia (endast brevet):
Multipeldistriktets leopresidenters
Årliga rapportformuläret för distrikt och
multipeldistrikt (Leo-91)Utmärkelsen Årets leo, ansökningsformulär
(Leo-LOY)Den 100 %-iga leo multipeldistriktspresidentens utmärkelsediplom


Den 100 %-iga leo multipeldistriktspresidentens utmärkelsekriterier (Leo-107)
 

Nominering till leorådgivarekommitté
meddelandepaket
Guvernörsrådsordförande

Följebrev till nominering för leoklubbsprogrammets rådgivande kommitté (Leo-400) April

Första vice distriktsguvernör

Nomineringsformulär för leoklubbsprogrammets rådgivande kommitté (Leo-404)

Multipeldistriktets leoordförandes

Nomineringsformulär för leoklubbsprogrammets rådgivande kommitté (Leo-406)

Distriktets leoordförande


Utnämningsformulär för
distriktets leoklubbsordförande
Första vice distriktsguvernör

Utnämningsbrev för distriktets leoklubbsordförande
(Leo-537D CL)
Maj


Ansvarsområden för distriktets leoklubbsordförande och
utnämningsformulär (Leo-537D)
 

Tackbrev från internationella presidenten till distrikts/multipeldistrikts
leopresidenter
Distriktets leopresidenter

Tackbrev från internationella presidenten till distriktets leopresidenter (Leo-513A)

Juni

Multipeldistriktets leopresidenter


Tackbrev från internationella presidenten
till multipeldistriktets leopresidenter (Leo-513B)


Kontakta Youth Programs Department om du inte har fått ett av våra utskick. Du kan också ladda ner breven och formulären genom att klicka på artikelkoderna.

Låt det gå ordentligt med tid för postdistributionen innan du kontaktar Youth Programs Department för ett nytt paket.

 

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting