Registrering

Registrering i förväg till globala leokonferensen och Lions internationella kongress är nu stängd. Du kan registrera dig på plats i Seattle på Washington State Convention Center. Om du planerar att delta i globala leokonferensen och inte är registrerad, kontakta oss för mer information.

Registreringsavgiften är:

Detta ger dig inträde till:

I registreringspaketet ingår:

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting