Global leokonferens

Globala leokonferensen äger rum under Lions Clubs Internationals kongress och är ett roligt, energigivande och lärorikt evenemang.

Konferensen samlar leomedlemmar från hela världen.  Leomedlemmar kommer att utforska andra kulturer, knyta kontakter och marschera i den internationella paraden.

Nästa globala Leokonferens äger rum måndagen den 4 juli 2011 i Seattle, Washington, USA - första dagen på Lions Clubs 94:e internationella kongress.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting