Hotell

Rekommenderade hotell för leomedlemmar

Ett specialpris har ordnats för leomedlemmar på Sixth Avenue Inn i centrala Seattle. För mer information, se hotellavsnittet på webbplatsen för internationella kongressen eller kontakta LCI:s Convention Division.

 

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting