Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio family-friends

Datum att lägga på minnet


print

1 juli – Sista datum för årsredovisning för leodistrikt och leomultipeldistrikt

1 juli - Sista datum för Formulär för utnämning av distriktets leoklubbsordförande

30 juli – Sista datum för nomineringar till leoklubbsprogrammets rådgivande kommitté

15 augusti – Sista datum för ansökan om leoklubbens excellensutmärkelse

September 30 – Sista datum för Formulär för utnämning av multipeldistriktets leoklubbsordförande

Oktober – leoklubbarnas månad för medlemstillväxt

15 november – Sista datum för nominering till utmärkelse för leoklubbars medlemstillväxt i oktober

5 december - Internationella leodagen

April – Månadskampanj med fokus på Leo

April 1 – Sista datum för ansökan till utmärkelsen Årets Leo 

15 april – Förslag till datum för val av nästa års leoklubbtjänstemän

15 maj – Sista datum för Rapport om leoklubbstjänstemän och medlemmar

Juni - juliLions internationella kongress och Globala leokonferensen

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting