Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Leoaktiviteter och reklam


print

Kommunicera era leoaktiviteter

PR handlar om alla former av kommunikation – skriftlig, muntlig och icke-muntlig. Det innefattar att underhålla klubbens webbplats och dela ut reklambroschyrer. Lika viktiga är aktiviteter som ofta tas för givna, såsom att bära sin Lions kavajnål och marschera i en parad. Bra PR – informera på hemorten att er klubb byggt en park eller samlat in glasögon – hjälper till att främja stöd på hemorten. Genom att aktivt göra reklam för er klubb och dess värdefulla aktiviteter ger ni en positiv bild på er hemort – och visar att det kan vara värt att gå med i klubben.

Intresserad av att främja era aktiviteter och program? Online verktyg och resurser finns till er hjälp. Gå igenom  PR-handboken online för att få veta mer om PR, få tillgång till exempelmaterial och utveckla er kommunikations- och PR-plan.

Andra resurser innefattar:

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting