Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Leda ett klubbmöte


print

Leoledare ska känna till de mötesordningsregler som anges i den nyligen reviderade Robert's Rules of Order (finns endast på engelska). Beställ denna från Club Supplies.

Klubbmöten ska ha en skriven dagordning, samt:

 • En lystringsorder av presidenten,
 • En öppningsceremoni, till exempel nationalsång, flagghissning eller annan lokal sed,
 • En närvarokontroll och presentation av gäster,
 • Eventuell servering av förfriskningar,
 • Presentation av talare,
 • Sekreterarens rapport och genomgång av föregående mötesprotokoll,
 • kassörens rapport - ett exemplar ska sparas för revision,
 • Uppläsning av protokoll från styrelsemöte,
 • Uppläsning av korrespondens som inkommit sedan förra mötet,
 • Uppläsning av kommittérapporter och godkännande av åtgärder,
 • Diskussion av gamla aktiviteter,
 • Presentation av nya aktiviteter,
 • Avslutning.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting