Leda ett klubbmöte

Leoledare ska känna till de mötesordningsregler som anges i den nyligen reviderade Robert's Rules of Order (finns endast på engelska). Beställ denna från Club Supplies.

Klubbmöten ska ha en skriven dagordning, samt:

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting