Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Lösa konflikter


print

Genom att använda följande åtgärder för att bemöta konflikter kan man få hjälp att lösa konflikter som kan uppstå.

  • Definiera problemet – Formulera problemet skriftligt.  Se till att problemet har definierats och inte bara är ett symptom på problemet.
  • Ta reda på fakta – Begär in åsikter på problemet från båda sidorna. Ta även in uppgifter utifrån.
  • Organisera fakta – Det här steget behövs när det gäller komplicerade frågor.
  • Ta fram lösningar – Beakta flera tänkbara lösningar för att få fram den som är bäst.
  • Ta fasta på konsekvenserna – Beakta tänkbara konsekvenser för varje förslag före beslut om en lösning.
  • Genomför lösningen – Bestäm samtidigt kriterier på att problemet blivit löst.
  • Utvärdera lösningen – Ledare ska övervaka processen och konstatera att man nått en lösning.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting