Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio family-friends

Lösa konflikter


print

Genom att använda följande åtgärder för att bemöta konflikter kan man få hjälp att lösa konflikter som kan uppstå.

  • Definiera problemet – Formulera problemet skriftligt.  Se till att problemet har definierats och inte bara är ett symptom på problemet.
  • Ta reda på fakta – Begär in åsikter på problemet från båda sidorna. Ta även in uppgifter utifrån.
  • Organisera fakta – Det här steget behövs när det gäller komplicerade frågor.
  • Ta fram lösningar – Beakta flera tänkbara lösningar för att få fram den som är bäst.
  • Ta fasta på konsekvenserna – Beakta tänkbara konsekvenser för varje förslag före beslut om en lösning.
  • Genomför lösningen – Bestäm samtidigt kriterier på att problemet blivit löst.
  • Utvärdera lösningen – Ledare ska övervaka processen och konstatera att man nått en lösning.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting