Övergång från leomedlem till lionmedlem

Bygg på dina ledarskapsförmågor. Upplev mer samhällsservice. Fortsätt som frivillig med Lions Clubs International ... som lionmedlem!

Tidigare leomedlemmar mellan 18 och 30 år kan få speciella fördelar genom Leo-till-Lion-programmet.

Tidigare leomedlemmar måste ha ett Certifikat för fullgjord leoservice för att få dessa fördelar. För att beställa detta certifikat, skicka Certifiering av Leo till Lion och överföringsformulär för tidigare medlemsår till Youth Programs Department.

Kontakta Membership Programs and New Clubs Marketing Department för mer information om Leo-till-Lion-programmet.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting