Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Leotjänstemannaroller


print

Presidenten leder klubbens och styrelsens möten.  Presidenten leder övriga klubbtjänstemän, informerar om deras ansvar och inkluderar alla medlemmar i beslutsprocesserna.

Vicepresidenten bistår presidenten.  Hjälper presidenten och övertar den valda presidentens uppgifter om han/hon inte kan fullgöra sin ämbetsperiod.

Sekreteraren håller ordning på klubbens handlingar och mötesprotokoll och skickar dessa regelbundet till den sponsrande lionklubben.  Sammanställer en lista över klubbtjänstemän, kommittéer, närvaroregister och medlemslistor. Ansvarar för uppdatering av klubbinformation och medlemsregister, samt skickar in servicerapporter i MyLCI

Kassören har ansvar för att ta emot och sätta in klubbens alla pengar.  Utbetalar medel efter godkännande av leoklubbens styrelse.  Sammanställer en ekonomisk rapport för leoklubbens styrelse varje månad.

Distrikt och multipeldistrikt erbjuder en annan nivå på ledarskapspositioner. Tjänstemän på distrikts- och multipeldistriktsnivå uppmuntrar leomedlemmar från klubbar i samma geografiska område att dela med sig av idéer och stärka samhällsservicen. De främjar också leoklubbsprogrammet, fokuserar på medlemstillväxt och -ökning, samt erbjuder ytterligare möjligheter till ledarskapsutveckling.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting