Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Bygga upp ett lag


print

Med uppmuntran och motivation kan leomedlemmar samarbeta som en enhet. Det är bra om leoledare har förståelse för varför ungdomar går med i en leoklubb för att bygga ett lag. Några viktiga anledningar att gå med i en klubb kan vara:

 • Att tjäna samhället,
 • Att tillhöra en aktiv ungdomsgrupp,
 • Att få nya vänner,
 • Att utveckla ledarskapsförmågor,
 • Att genomföra krävda samhällstjänsttimmar för avgångsexamen.

Lagarbete är viktigt för leoklubbens framgång. För att främja lagarbete kan leoledare börja med att:

 • Fastställa klubbens mål,
 • Förklara huvuduppgifterna för alla berörda,
 • Fördela specifika uppgifter till alla,
 • Uppmuntra medlemmar att stödja andras leoinsatser,
 • Uppmuntra till ett öppet idéutbyte, och även motsatta åsikter.

För att förbättra samhörigheten bland medlemmarna kan leoledare:

 • Hitta sätt att öka den tillfredsställelse leomedlemmar känner genom sina insatser,
 • Belöna enskilda leomedlemmar för goda insatser,
 • Hitta sätt att öka klubbens anseende,
 • Hitta sätt att öka interaktionen mellan medlemmarna,
 • Fira väl genomförda leoprojekt.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting