Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio family-friends

Bygga upp ett lag


print

Med uppmuntran och motivation kan leomedlemmar samarbeta som en enhet. Det är bra om leoledare har förståelse för varför ungdomar går med i en leoklubb för att bygga ett lag. Några viktiga anledningar att gå med i en klubb kan vara:

 • Att tjäna samhället,
 • Att tillhöra en aktiv ungdomsgrupp,
 • Att få nya vänner,
 • Att utveckla ledarskapsförmågor,
 • Att genomföra krävda samhällstjänsttimmar för avgångsexamen.

Lagarbete är viktigt för leoklubbens framgång. För att främja lagarbete kan leoledare börja med att:

 • Fastställa klubbens mål,
 • Förklara huvuduppgifterna för alla berörda,
 • Fördela specifika uppgifter till alla,
 • Uppmuntra medlemmar att stödja andras leoinsatser,
 • Uppmuntra till ett öppet idéutbyte, och även motsatta åsikter.

För att förbättra samhörigheten bland medlemmarna kan leoledare:

 • Hitta sätt att öka den tillfredsställelse leomedlemmar känner genom sina insatser,
 • Belöna enskilda leomedlemmar för goda insatser,
 • Hitta sätt att öka klubbens anseende,
 • Hitta sätt att öka interaktionen mellan medlemmarna,
 • Fira väl genomförda leoprojekt.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting