Bygga upp ett lag

Med uppmuntran och motivation kan leomedlemmar samarbeta som en enhet. Det är bra om leoledare har förståelse för varför ungdomar går med i en leoklubb för att bygga ett lag. Några viktiga anledningar att gå med i en klubb kan vara:

Lagarbete är viktigt för leoklubbens framgång. För att främja lagarbete kan leoledare börja med att:

För att förbättra samhörigheten bland medlemmarna kan leoledare:

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting